გაბაშვილი ბესარიონ ზაქარიას ძე

გაბაშვილი ბესარიონ ზაქარიას ძე, იხ. ბესიკი.