დაბადება

დაბადება, ბიბლიის დასაწყისი. მასში გადმოცემულია სამყაროს შექმნისა და ადამიანთა მოდგმის პირველსაწყისი ცხოვრება დედამიწაზე. იხ. სტ. ბიბლია.