დაბალი ბანი

დაბალი ბანი, ქართული მრავალხმიანი სიმღერა-გალობის დაბალი ხმის აღმნიშვნელი ტერმინი.

დ. ბ. გავრცელებული იყო XIX ს. დასაწყისამდე, ვიდრე ქართ. ეკლესიაში არსებობდა ზემრავალხმიანი (ხუთ-ექვსხმიანი) გალობის ტრადიცია (იხ. აგრეთვე სტ. ბანი).