დაბლა კარი

დაბლა კარი, შუა საუკ. თბილისის ერთ-ერთი კარიბჭე; იგივეა, რაც წყლის კარი.