მომხმარებელთა ჯგუფების უფლებები

გადასვლა: ნავიგაცია, ძიება

ქვემოთ წარმოდგენილია ამ ვიკიში გარკვეულ ჯგუფთა სია და მათი უფლებები. შესაძლოა არსებობს დამატებითი ინფორმაცია ინდივიდუალურ უფლებებთან დაკავშირებით.

ჯგუფიუფლებები
(ყველა)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • განხილვის გვერდების შექმნა (createtalk)
 • გვერდების შექმნა (არა განხილვის გვერდებისა) (createpage)
 • გვერდების წაკითხვა (read)
ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლები
 • ნაწილობრივ დაცული გვერდების რედაქტირება (autoconfirmed)
რობოტები
(წევრების სია)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
 • მცირე რედაქტირებების არ ქონის შემთხვევაში ჩაირთვება ახალ შეტყობინებათა რეჟიმი (nominornewtalk)
 • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
 • ნაწილობრივ დაცული გვერდების რედაქტირება (autoconfirmed)
 • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
 • ჩაითვალო ავტომატურ პროცესად (bot)
ბიუროკრატები
(წევრების სია)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
 • ყველა მომხმარებლის უფლებების შეცვლა (userrights)
ადმინისტრატორები
(წევრების სია)
 • IP ბლოკის, ავტობლოკის და დიაპაზონთა ბლოკის გასვლა (ipblock-exempt)
 • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
 • არაკონტროლირებადი გვერდების სიის ხილვა (unwatchedpages)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • გარკვეულ გვერდზე ბოლო მომხმარებლის რედაქტირების სწრაფი გაუქმება (rollback)
 • გაუქმებული შესწორებების მონიშვნა როგორც ბოტის (markbotedits)
 • გვერდები გადამისამართდეს ქვეგვერდებთან ერთად (move-subpages)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების დაცვის დონის შეცვლა და დაცული გვერდების რედაქტირება (protect)
 • გვერდების იმპორტი სხვა ვიკიდან (import)
 • გვერდების იმპორტი ფაილების ატვირთვიდან (importupload)
 • გვერდების წაშლა (delete)
 • გვერდის აღდგენა (undelete)
 • გრძელი ისტორიის გვერდების წაშლა (bigdelete)
 • ელ ფოსტის გაგზავნის აკრძალვა (blockemail)
 • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
 • მომხმარებლების ახალი ანგარიშების შექმნა (createaccount)
 • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
 • მოხსნან ბლოკი თვითონ (unblockself)
 • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
 • ნაწილობრივ დაცული გვერდების რედაქტირება (autoconfirmed)
 • პროქსის ავტობლოკის გადასვლა (proxyunbannable)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
 • სხვა მომხმარებლების CSS- ფაილების შესწორება (editusercss)
 • სხვა მომხმარებლების JS- ფაილების შესწორება (edituserjs)
 • სხვა მომხმარებლების მიერ რედაქტირების აკრძალვა (block)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • ფაილების გადატანა (movefile)
 • ფაილთა შეცვლა საერთო საცავიდან ლოკალურებით (reupload-shared)
 • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
 • შესწორების პატრულირებულად მონიშვნა (patrol)
 • წაშლილი გვერდების ძიება (browsearchive)
 • წაშლილი გვერდების ხილავა წაშლილ ტექსთან ურთიერთობის გარეშე (deletedhistory)
 • წაშლილი ტექსტის და განსხვავებების ხილვა. (deletedtext)
მომხმარებლები
(წევრების სია)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • გაგუგზავნე ელექტრონული ფოსტა სხვა მომხმარებლებს (sendemail)
 • განხილვის გვერდების შექმნა (createtalk)
 • გვერდები გადამისამართდეს ქვეგვერდებთან ერთად (move-subpages)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების რედაქტირება (edit)
 • გვერდების შექმნა (არა განხილვის გვერდებისა) (createpage)
 • გვერდების წაკითხვა (read)
 • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • ფაილების გადატანა (movefile)
 • ფაილთა შეცვლა საერთო საცავიდან ლოკალურებით (reupload-shared)
 • ქეშის გაწმენდა დადასტურების გვერდის გარეშე (purge)
 • ცვლილებების მითითება, როგორც „მცირე რედაქტირება“ (minoredit)


 • წარმოდგენილი უფლებები
 • გაუქმებული უფლებები