მომხმარებელთა ჯგუფების უფლებები

Jump to navigation Jump to search

ქვემოთ წარმოდგენილია ამ ვიკიში გარკვეულ ჯგუფთა სია და მათი უფლებები. შესაძლოა არსებობს დამატებითი ინფორმაცია ინდივიდუალურ უფლებებთან დაკავშირებით.

ლეგენდა:

 • მიცემული უფლებები
 • ჩამორთმეული უფლებები
ჯგუფიუფლებები
(ყველა)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • განხილვის გვერდების შექმნა (createtalk)
 • გვერდების შექმნა (არა განხილვის გვერდებისა) (createpage)
 • გვერდების წაკითხვა (read)
 • თქვენი კონტროლის სიის რედაქტირება; მიაქციეთ ყურადღება, რომ ზოგიერთი ქმედება დაამატებს გვერდებს ასეთი უფლების გარეშეც (editmywatchlist)
 • თქვენი კონტროლის სიის ხილვა (viewmywatchlist)
 • თქვენი საკუთარი კონფიგურაციის რედაქტირება (editmyoptions)
 • თქვენი საკუთარი პირადი მონაცემების რედაქტირება (მაგ. ელ.ფოსტა, ნამდვილი სახელი) (editmyprivateinfo)
 • თქვენი საკუთარი პირადი მონაცემების ხილვა (მაგ. ელ.ფოსტა, ნამდვილი სახელი) (viewmyprivateinfo)
ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლები
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
ბოტები
(წევრების სია)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • მცირე რედაქტირებების არ ქონის შემთხვევაში ჩაირთვება ახალ შეტყობინებათა რეჟიმი (nominornewtalk)
 • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
 • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
 • ჩაითვალო ავტომატურ პროცესად (bot)
ბიუროკრატები
(წევრების სია)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
 • ყველა მომხმარებლის უფლებების შეცვლა (userrights)
ინტერფეისის ადმინისტრატორები
(წევრების სია)
 • Edit sitewide CSS (editsitecss)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • Edit sitewide JavaScript (editsitejs)
 • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
 • სხვა მომხმარებლების CSS- ფაილების შესწორება (editusercss)
 • სხვა მომხმარებლების JS- ფაილების შესწორება (edituserjs)
 • სხვა მომხმარებლების JSON- ფაილების შესწორება (edituserjson)
ადმინისტრატორები
(წევრების სია)
 • ტეგების შექმნა და (დე)აქტივაცია (managechangetags)
 • Edit sitewide JSON (editsitejson)
 • IP ბლოკის, ავტობლოკის და დიაპაზონთა ბლოკის გასვლა (ipblock-exempt)
 • არ იქმნება გადამისამართება ძველი სახელიდან გვერდითვის სახელის შეცვლის შემთხვევაში (suppressredirect)
 • არაკონტროლირებადი გვერდების სიის ხილვა (unwatchedpages)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • გააერთიანეთ გვერდების ისტორია (mergehistory)
 • გარკვეულ გვერდზე ბოლო მომხმარებლის რედაქტირების სწრაფი გაუქმება (rollback)
 • გაუქმებული შესწორებების მონიშვნა როგორც ბოტის (markbotedits)
 • გვერდები გადამისამართდეს ქვეგვერდებთან ერთად (move-subpages)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების დაცვის დონის შეცვლა და კასკადურად დაცული გვერდების რედაქტირება (protect)
 • გვერდების იმპორტი სხვა ვიკიდან (import)
 • გვერდების იმპორტი ფაილების ატვირთვიდან (importupload)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „მხოლოდ ადმინისტრატორები“ (editprotected)
 • გვერდების რედაქტირება რომლებიც დაცულია როგორც „ხელმისაწვდომია მხოლოდ ავტომატურად დადასტურებული მომხმარებლებისათვის“ (editsemiprotected)
 • გვერდების წაშლა (delete)
 • გვერდის აღდგენა (undelete)
 • გრძელი ისტორიის გვერდების წაშლა (bigdelete)
 • ელ ფოსტის გაგზავნის აკრძალვა (blockemail)
 • კატეგორიის გვერდების გადატანა (move-categorypages)
 • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
 • მომხმარებლების ახალი ანგარიშების შექმნა (createaccount)
 • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)
 • მონაცემთა ბაზიდან ტეგების წაშლა (deletechangetags)
 • ნაკლები შეზღუდვა API-მოთხოვნებზე (apihighlimits)
 • საკუთარი თავის განბლოკვა (unblockself)
 • სიჩქარის შეზღუდვა IP მისამართზე არ არის (autoconfirmed)
 • სიჩქარის შეზღუდვის არ არსებობა (noratelimit)
 • სხვა მომხმარებლების JSON- ფაილების შესწორება (edituserjson)
 • სხვა მომხმარებლების მიერ რედაქტირების აკრძალვა (block)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • ფაილების გადატანა (movefile)
 • ფაილთა შეცვლა საერთო საცავიდან ლოკალურებით (reupload-shared)
 • შესწორებები ავტომატურად აღინიშნება როგორც პატრულირებადი (autopatrol)
 • შესწორების პატრულირებულად მონიშვნა (patrol)
 • წაშლილი გვერდების ძიება (browsearchive)
 • წაშლილი გვერდების ხილავა წაშლილ ტექსთან ურთიერთობის გარეშე (deletedhistory)
 • წაშლილი ტექსტის და განსხვავებების ხილვა. (deletedtext)
მომხმარებლები
(წევრების სია)
 • tags მიღება თქვენ ცვლილებებთან ერთად (applychangetags)
 • API-ს გამოყენება ჩაწერისთვის (writeapi)
 • არსებულ ფაილებზე ზევიდან გადაწერა (reupload)
 • გაგუგზავნე ელექტრონული ფოსტა სხვა მომხმარებლებს (sendemail)
 • განხილვის გვერდების შექმნა (createtalk)
 • გვერდები გადამისამართდეს ქვეგვერდებთან ერთად (move-subpages)
 • გვერდების გადატანა (move)
 • გვერდების რედაქტირება (edit)
 • გვერდების შექმნა (არა განხილვის გვერდებისა) (createpage)
 • გვერდების წაკითხვა (read)
 • გვერდის კონტენტური მოდელის რედაქტირება (editcontentmodel)
 • თვითნებური tags დამატება ან წაშლა ცალკეულ ცვლილებებსა და ჟურნალის ჩანაწერებში (changetags)
 • თქვენი საკუთარი CSS-ფაილების რედაქტირება (editmyusercss)
 • თქვენი საკუთარი JSON-ფაილების რედაქტირება (editmyuserjson)
 • თქვენი საკუთარი JavaScript-ფაილების რედაქტირება (editmyuserjs)
 • კატეგორიის გვერდების გადატანა (move-categorypages)
 • მომხმარებელთა ძირი გვერდების გადატანა (move-rootuserpages)
 • ფაილების ატვირთვა (upload)
 • ფაილების გადატანა (movefile)
 • ფაილთა შეცვლა საერთო საცავიდან ლოკალურებით (reupload-shared)
 • ქეშის გაწმენდა დადასტურების გვერდის გარეშე (purge)
 • ცვლილებების მითითება, როგორც „მცირე რედაქტირება“ (minoredit)

სახელთა სივრცის შეზღუდვები

სახელთა სივრცეუფლება, რომელიც მომხმარებელს რედაქტირების უფლებას აძლევს
მედიავიკი
 • მომხმარებლის ინტერფეისის შეცვლა (editinterface)