"თანამედროვე ფარმაცია"

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

ქარ­თუ­ლი სამეცნიერო და პრაქტიკული ჟურნალი, თბილ. სა­ხელმწ. სამედიცინო ინ-ტის ფარმაცევტული ფაკ-ტის ორგანო. გამოდიოდა 30-იან წლებში. პირველი და მეორე ნომერი გამოიცა 1930, მესამე

– 1931. ჟურნალის რედაქტორი იყო ი. ქუთათელაძე, პასუხისმგებელი მდივნები – ნ. მასხულია და პ. ჭუმბურიძე.

ჟურნალში იბეჭდებოდა სამეცნ. შრომები, რეფერატები, ისტ. ხასიათის მასალები, სამეცნ. ექსპედიციების ანგარიშები, ბიბლიოგრაფია ფარმაციის თეორ. და პრაქტ. საკითხებზე. ბ. ჭუმბურიძე.