"კასტელ ჯორჯია"

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

­ (შპს),­ ლუდისა­ და­ უალკოჰოლო­ გაზიანი­ სასმელების­ კომპანია.­ 1998­ დე- კემბერში­ თბილისში,­ ლუდის­ სა- წარმოების­ –­ შპს­ "ყაზბეგისა"­ (დაარსდა­ 1995)­ და­ შპს­ "გომ- ბორი­ BGI-ის" (დაარსდა­ 1997)­ გაერთიანების­ შედეგად­ შეიქმნა­ ფრანგულ-ქარ­თული­ ერთობლივი­ კომპანია­შპს­ "ყაზბეგი-კასტელი",­ რ-ის­ სიმძლავრე­ შეადგენდა­ 10­ მლნ.­ დკლ­ ლუდს­ წელიწადში.­ უშვებდა­ შემდეგი­ დასახელების­ ლუდს:­ "ყაზბეგი",­ "ფშავი",­ "ანანუ­რი",­ "არ­გო",­ "ყაზბეგი­ პორტერი",­ "კასტელი" და­ სხვ.­ 2002­ მარტში­ მოხდა­ "ყაზბეგი- კასტელის"­ რეორგანიზაცია­ და­ ­ჩა­მო­ყა­ლიბ­და­ ლუდის­ ორი­ და- მოუკიდებელი­სა­წარმო:­შპს­" ყაზბეგი­ 1881"­ და­ შპს­ "კასტელი-სა- ქარ­თვე­ლო"­ (მდე­ბარეობს­ ლილოს­ ­დასახლება­ში).­ 2013­ შპს­ "კასტელი-სა­ქარ­თვე­ლო"­ შეიძინა­ ქარ­თულმა­კომპანია­შპს­'კ. ჯ-მ",­ რ-მაც­ განა­ხორციელა­ საწარმოს­ რებრენდინგი.­ საწარმოს­ საპრო- ექტო­ სიმძლავრეა­ 80­ მლნ.­ ლუდი­ წელიწადში.­ უშ­ვებს­ შემ- დეგი­დასახელების­ლუდს:"არგო",­ "გერმანული",­ "ჰერ­ცო­გი",­ `კალ- ტენბერგი",­ ­"ზუბ­რი"­ და­ სხვ.,­ აგრეთვე­ ლიმო­ნათს­ –­ "ზანდუკე- ლი".­ ნედლეული­ (სვია,­ ალაო,­ საფუარი)­ და­ დამხმარე­ მასალე- ბი­ (ბოთლი,­ საცობი,­ ეტი­კეტი)­ ძირითადად­ შემოდის­ გერმანი- იდან,­ უკრაინიდან,­ რუსეთიდან.­ გამოშვებული­ პროდუქციის­ რეალ- იზაცია­ ხდება­ როგორც­ ად­გილ.­ ბაზარზე,­ ისე­ საზღვარგარეთ­ (უკრაინა,­ რუსეთი,­ აზერბაიჯანი,­ ჩეხეთი,­აშშ,­გერმანია,­ტაჯიკეთი,­ ავღანეთი­და­სხვ.).­