აბლარი

ენციკლოპედია "საქართველო" - ი. აბაშიძის სახელობის მთავარი სამეცნიერო რედაქცია გვერდიდან
Jump to navigation Jump to search

აბლარი, ნასოფლარი ახალქალაქის მუნიციპალიტეტში, სოფ. კარტიკამის ახლოს.

„გურჯისტანის ვილაიეთის დიდ დავთარში“ (XVI ს. მიწურული) იხსენიება აბის სახელწოდებით. ოსმალთა მიერ სამცხე-საათაბაგოს აღწერის დროს ა. უკვე დაცარიელებული ყოფილა.

ი. სიხარულიძე.